• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

За нас

Академичен кръг по сравнително литературознание - АКСЛИТ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано според българското законодателство. То e основано през 2001 г. по инициатива на Румяна Станчева, която е негов председател до 2011 г.

Учредители (по азбучен ред):

Антоанета Бориславова Балчева
Дина Савова Манчева
Елияна Георгиева Райчева
Йорданка Златева Бибина
Калин Руменов Михайлов
Лилия Цветанова Кирова
Надежда Николова Драгова
Надя Христова Данова
Петър Велчев Велчев
Рая Йорданова Заимова
Румяна Лъчезарова Станчева
Саня Станкева Велкова-Кожухарова
Светлозар Атанасов Игов

Управителен съвет (избран на 12 октомври 2021)
Витана Костадинова, Клео Протохристова, Маламир Спасов, Николай Аретов (председател), Теодора Цанкова

Управителен съвет (избран на 7 април 2017)
Николай Аретов (председател), Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов, Румяна Станчева, Теодора Цанкова

Управителен съвет (избран на 19 април 2014)
Николай Аретов (председател), Анна Алексиева, Витана Костадинова, Румяна Станчева, Теодора Цанкова

Управителен съвет (променен на 26 април 2012)
Николай Аретов (председател), Русана Бейлери, Витана Костадинова, Калин Михайлов и Христо Манолакев.

Управителен съвет (избран на 27 април 2011)
Николай Аретов (председател), Русана Бейлери, Светла Черпокова, Антоанета Балчева и Румяна Л. Станчева.

Академичният кръг и си поставя следните цели:
- Да обедини изследователи, университетски преподаватели и литературни критици, работещи в областта на сравнителното литературознание.
- Да координира изследователската, преподавателската и популяризаторската им дейност.
- Да съдейства за обмяна на информация по текущата научна проблематика и да подпомага научния обмен със сродни чуждестранни и международни организации.
Академичният кръг организира научни конференции и популяризира изследванията на своите членове чрез издаване на сборници и други публикации на хартия и в интернет.

Издания

  • La France, l’Europe et les Balkans : crises historiques et témoignages littéraires.Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Jean-Pierre Arrignon. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia et Artois Presses Université, Arras, 2002.
  • L’Europe, la France, les Balkans : Littératures balkaniques et littératures comparées. Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2004.
  • Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen: La littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX siècle. Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2007.
  • Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? [The Blending of Literatures or What Comparative Literature Compares? Littératures intriquées ou Qu’est-ce que la Littérature Comparée compare? Bulgarian text, résumés - English / Français.] Съставител Румяна Л. Станчева. София, Факултет по Славянски филологии при СУ „Св. Кл. Охридски”, Институт за литература при БАН, Академичен кръг по сравнително литературознание, 2009.
  • Мигриращи култури и социални практики. [Interdisciplinary colloquium Migration of cultures and significant social practices. Sofia, November 15th-16th, 2007] Съст. Р. Станчева. С.: УИ Св. Климент Охридски и Изд. център Б. Пенев, 2013.