• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Аглика Попова


сравнително литературознание (френска, румънска и българска литература), митокритика, модернизъм ХХ в., литература и изобразително изкуство

В търсене на антимодерната жена - Жан Жироду и Мирча Елиаде