• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Ангел Ангелов


Научни интереси: съпоставителна история на литературознанието в Европа ХІХ-ХХІ век; критическа история на културата в Европа ХV-ХХІ век; анти/модерност в литературата, в изобразителното изкуство и в рефлексията за изкуството - ХІХ-ХХ век

Няма съвпадащи елементи