• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Любка Липчева-Пранжева


Научни интереси: Българска литература, Немска литература, Рецепция
Двете аз на един „неживян живот”. Виенската повест на преводачката Мели Шишманова