• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Амелия Личева


Научни интереси: Теория на литературата, сравнително литературознание, преводи, джендър

Няма съвпадащи елементи