• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Йонка Найденова


Научни интереси: Унгарска литература, Рецепция

Културологични параметри на превода
Между лично и историчeско битие