• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Марина Владева


Научни интереси: Българска литература, Славянски литератури
„Време на чудеса” и/или „Лазар и Исус”
Фигурата на твореца срещу/и дискурса на властта