• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Витана Костадинова


Научни интереси: Английска литература, Романтизъм, Рецепция
„Чайлд Харолд“ на Людмил Стоянов и световната литература
Франкенщайн – транснационално и надлитературно явление