• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Андриана Спасова


Научни интереси: Българска литература, Антична литература, Рецепция
Възрожденските писатели като читатели на старогръцката литература. Преводната рецепция на Езоп