• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Дина Манчева


Научни интереси: Френска литература, Драматургия
Ролята на изобразителното изкуство при изграждането на франкофонската символистична сцена