• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Пенка Данова


Научни интереси: Италианска литература, Балкани

Билингвизмът латински-италиански в научната литература през XV–XVIII век