• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Надя Данова


Научни интереси: Балкани, Българска литература, Гръцка литература, Културна история
Гръцките и българските образи на Осман Пазвантоглу
Пеещите българки в гръцките текстове от XVIII век