• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Рая Заимова


Научни интереси: Френска литература, Балкани, Просвещение
Латини и българи