• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Кръстовища на литературата - Годишник на АКСЛит, ISSN 2603-5332

Изданието разглежда всички проблеми на сравнителното литературознание. То включва разгърнати варианти на докладите и презентациите от годишните конференции на Академичния кръг по сравнително литературознание, в които участват изследователи от всички университети и научни институти в страната, като и чужди учени.
Годишникът е включен в НАЦИД.

Редактор Николай Аретов

Редактор на английските резюмета Витана Костадинова

Жени и войни

Жени и войни

Годишник на АКСЛит, Т. 11, 2023

Вижте още...