• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Клео Протохристова


Научни интереси: Европейски литератури, Българска литература
В. Г. Зебалд – транснационалност, интермедиалност и перипатетизъм