• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Пламен Антов


Българска литература, антропология и теория на културата, Просвещение, митология

 
Асиметpични съседства: Културно-цивилизационни и полови проекции в литературата и отвъд нея