• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Людмила Миндова


Научни интереси: Сравнително литературознание, Славянски, балкански и източноевропейски литератури, Литературна антропология, Семиотика

Без име: Жените, войната и изнасилването в прозата на Славенка Дракулич, Дубравка Угрешич, Светлана Алексиевич, Юлия Кръстева