• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Свидна Михайлова


Научни интереси: Европейски литератури, Култура Френска литература, Преводи

Няма съвпадащи елементи