• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Свидна Михайлова


Научни интереси: испанистика, теория и практика на превода, рецепци

 

Няма съвпадащи елементи