• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Надежда Александрова


Научни интереси: Българска литература, Теория на пола и рода, История на емоциите

За един портрет: подходът на Иван Богоров при превода на френския роман 'Еничарите' (1849)
Матилде Серао – една "превъзходна жена" на български език