• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Албена Вачева


Научни интереси: българска литература, модернизъм, джендър
Образи на Прехода: механизми на словесно и визуално стереотипизиране на социалните процеси