• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Маламир Спасов


Научни интереси: ХХ век, модерност, сравнително литературознание, модернизъм, модернистична проза, идентичност, образование.
„Великият Левантинец“ или за границите на безграничното
Бизаризъм: най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите