• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Румяна Л. Станчева


Научни интереси: Сравнително литературознание, Балканистика (румънска, френска и българска литература), модернизъм ХIХ-ХХ в., литературата и изкуствата, теория и практика на превода

Йон Лука Караджале, „свой“ или „чужд“
Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга