• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Билингвизъм Програма

Академичният кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи

Програма

Софийски университет, Конферентната зала
18-19 април 2019 г.

18 април
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване
Пенка Данова. Билингвизмът латински-италиански в научната литература през XV–XVIII век
Рени Йотова, Билингвизмът във френскоезичната литература. Емигрантският опит
Силвия Георгиева, Versio Vulgata: сакралната роля на езика
Клео Протохристова, Г. Зебалд – транснационалност, интермедиалност и перипатетизъм
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Румяна Станчева
Витана Костадинова, Франкенщайн – транснационално и надлитературно явление: българската преса
Соня Александрова, Жан Оризе – пътуващият през междувремието
Маргарита Серафимова, Национално, транснационално, универсално: стратегии на писане
Пламен Антов, Асиметpичните съседства. Културно-цивилизационни и полови проекции в литературата и отвъд нея
Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Теодора Цанкова
Нина Гагова, Пренасянето на мощите на св. Никола от Мира в Бари: интерпретации на събитието в латинската, гръцката и славянската книжнина
Николай Чернокожев, Вътрешен билингвизъм – възрожденски аспекти
Бойка Илиева, Българската тема в "Бесният Орландо" на Ариосто. Анализи и пристрастия
Дияна Николова, За парадоксите на една несбъднала се рецепция
Дискусия

16.00 – 17.00
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание
Чаша вино

19 април
9.00 - 10.30
Водещ Бойка Илиева
Раймонд Детрез, Пърличевият билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество
Николай Аретов, Периодични издания в многоезична среда: Случаят „Шутош“ (1873-1874)
Надежда Александрова, Грешки на писателя като млад. Популярни мотиви в първите повести на Васил Друмев и Ахмед Мидхат Ефенди
* Николета Пътова, Билингвизъм на сцената
Заключителна дискусия

Бележка. Време за доклад 15 минути.