• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Програма Българската литература като световна

Научна конференция

Българската литература като световна. Световната литература като българска

Програма

Софийски университет, Конферентната зала
22-23 април 2020 г.

Поради карантината, за съжаление, годишната конференция на Академичния кръг по сравнително литературознание няма да може да бъде проведена на планираната дата. Организаторите предлагаме да съберем предвидените доклади и да ги публикуваме в годишника на АКСЛит. Когато текстовете бъдат публикувани, ще обмислим възможност за тяхното обсъждане, онлайн или на живо. Представянето на сборника Bulgarian Literature as World Literature явно ще трябва да остане за есента.

22 април
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване

Раймонд Детрез, Националната литература да присъства в световната или по-добре обратно?
Румяна Л. Станчева, Сравнително литературознание и световна литература
Корнелия Славова, Литературен транслингвизъм и световна литература: български ракурси
Ангел Игов, Образи на англоезични поети в „Пантеон“ на Теодор Траянов
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Румяна Станчева
Витана Костадинова, „Чайлд Харолд” на Людмил Стоянов и световната литература
Миглена Николчина, „При тях останах, но не ме видяха“: езотеричната Дора Габе
Камелия Спасова, Отправна точка за филология на световната литература: Ерих Ауербах и Цветан Стоянов
Николай Аретов, Сръбската маска на Борьо Зевзека
Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Маламир Спасов
Клео Протохристова, Националната литература като световна в аспекта на синхрониите
Светла Черпокова, Между световете (преводът като лакмус за културата)
Любка Липчева-Пранджева, Преводът като памет – из сватбените албуми на българската литература
Дарин Тенев, Бележка върху една редакция на „Микел Анжело“ на Славейков
Дискусия

16.00 – 17.00
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание
Чаша вино

23 април
Институт за литература, зала „Проф. Ал. Теодоров-Балан“ (Големия салон)

9.00 - 10.30
Водещ Бойка Илиева
Нина Гагова, Средновековната българска литература и Slavia Orthodoxa
Роберто Адинолфи, Преводната книжнина, ранното Българско Възраждане и световните културни традиции
Маргарита Станева, Идеологическият дискурс в българската белетристика след Освобождението – граници и посоки
Мария Пилева, Религиозно светоусещане в поезията и белетристиката на Иван Вазов
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Теодора Цанкова
Никола Бенин, Историческите творби на Константин Петканов: търсене на българското във времена на историческо битие
Николета Пътова, Българската литература в критическите текстове на Г. Теохаров, В. Д. Стоянов и Р. Жинзифов
Венцеслав Шолце, Между света и котловината. Към реинтерпретацията на една полемика от литературната публичност на Народната република
Мая Горчева, Подражания по световни книги в българската проза през втората половина на ХХ век

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Витана Костадинова
Бойка Илиева, Класици, нобелисти и... фаворити (Наблюдения върху рецепцията на италианската литература 1878-1918)
Радея Гешева, Тялото: наблюдения върху италианското женско писане на ХХ век
Франческа Земярска, Маргьорит Юрсенар: световна и чужда
Вадим Банев, 2001 през 1974 – Артър Кларк в превод на Български
Полина Пенкова, Българската пънк литература: „Пого“ на Райна Маркова
Заключителна дискусия

Кръгла маса по повод изданието Bulgarian Literature as World Literature

15.30 - 17.00
Водещ Милена Кирова

Дискутанти: Димитър Камбуров, Mihaela P. Harper, Диана Атанасова, Ани Бурова

Време за представяне на докладите/ презентациите – 15 минути.
След подбор и редактиране, текстовете ще бъдат публикувани в онлайн годишника на Академичния кръг - https://calic.balkansbg.eu/godishnik-na-akslit.html