• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Българската литература: Сравнимо и несравнимо

Българската литература: Сравнимо и несравнимо

Научна конференция

Софийския университет
Конферентна зала
24 април 2015

9.00 - 11.00

Водещ Николай Аретов
Откриване

 • * Румяна Л. Станчева, Аспекти на неравновесието в сравнителните литературни проучвания
 • Христо Манолакев, Национален литературен канон и сравнително литературознание, или още веднъж за диалога на Л. Каравелов с прозата на Н. Гогол
 • Христина Балабанова, Компаративизъм и литературна историография. Според методологията на Франк Волман
 • Маргарита Серафимова, За малкото и голямото, близкото и далечното, своето и чуждото. Поетическа топография на родното пространство
 • Пламен Антов, Езици на националномитологичното: Европа Америка


11.30 - 13.00
Водещ Теодора Цанкова

 • Николай Аретов, Непреводимото и уникалното - поглед отстрани
 • Николета Пътова, Чешки проекции на сюжета "Иванко"
 • Анна Алексиева, Възрожденски дебати за облика на националната култура
 • Теодора Цанкова, Литературното поколение в Испания - употреби на понятието
 • Мая Горчева, Как разказва авангардистът Гео Милев за началата на модерната поезия

14.00 - 16.00
Водещ Анна Алексиева

 • Йонка Найденова, Между лично и историческо битие (За рецепцията на Геза Гардони в България)
 • Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси
 • Николай Тодоров, Експеримент и костумбризъм в българската и испанската литература от края на 19 в. (Случаите с Ал. Константинов и С. Руеда)
 • Марина Владева, "Време на чудеса" и/или "Лазар и Исус"
 • Васил Василев, Измеренията на християнската вяра в разкази на Константин Константинов, Георги Райчев и Леонид Андреев