• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Музиката преди всичко... Останалото е литература

19 и 20 април 2013
Софийския университет, Огледална зала

Програма

19 април 2013
9.30 - 10.45
Водещ: Николай Аретов
Откриване

 • Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Вербализиране на сюрреалното. Жорж Папазов и заглавията на картините му
 • Надя Данова, Пеещите българки в гръцките текстове от XVIII век
 • * Йорданка Бибина (Институт за балканистика), Музиката в турската символистична поезия
 • Нина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието), Историята на Педро Камачо: радиотеатърът в романа
 • * Дияна Николова (Пловдивски университет), Ренесансовата опера и диалогът между поезия и музика
 • 10.45 - 11.00 - Дискусия
 • 11.00 - 11.30 - Кафе-пауза

11.30 - 12.45
Водещ: Румяна Станчева

 • Николай Аретов (Институт за литература), За смисъла на песните (Непретенциозни размисли)
 • Николета Пътова (Институт за литература), Да изпеем акцентите!
 • * Калина Лукова (Бургаски свободен университет), Опити върху Григ
 • Анна Алексиева (Институт за литература), Димитър Атанасов (Софийски университет), Поп фолкът в културата на българите
 • 12.45 - 13.00- Дискусия

13.00 - 14.00 - Обедна почивка

14.00 - 16.00
Водещ: Анна Алексиева

 • Марина Владева (Бургаски университет), Фигурата на твореца срещу/и дискурса на властта (Наблюдения върху "Тихик и Назарй" на Ем. Станев и "Омер паша Латас" на И. Андрич)
 • Мая Горчева (Пловдивски университет - Кърджали), Музика и мълчание в словесния текст на Борис Априлов
 • * Витана Костадинова (Пловдивски университет), Музиката в романа на Джейн Остин "Гордост и предразсъдъци"
 • Миряна Янакиева (Институт за литература), Два литературни примера за омраза от любов към музиката. Роберт Музил и Паскал Киняр
 • Йордан Костурков (Пловдивски университет), Хармония и контрапункт в творчеството на Уила Катър

16.30 - 17.30 - Годишно събрание на АКСЛИТ

20 април 2013
9.30 - 10.30
Водещ: Витана Костадинова

 • Николай Чернокожев (Софийски университет), Пенчо Славейков и музиката
 • Пламен Антов (Институт за литература), На земята големите, тъмните тъпани
 • * Ерика Лазарова (Институт за изследване на обществата и знанието), Ноел Анри: Музиката като основа на битието, съдба и прелъстителка
 • Христина Балабанова. Витезслав Незвал и чешкият поетизъм и сюрреализъм
 • Антоанета Робова (Софийски университет), Функции на фотографските и кинематографични техники и мотиви в повествованието на Милан Кундера
 • 10.30 - 10.45 - Дискусия

10.45 - 11.00 - Кафе-пауза

11.30 - 13.00
Водещ: Николай Чернокожев

 • Атанаска Методиева (Югозападен университет), Поезията на Анна Баркова в песните на Елена Фролова
 • Миглена Ходжева (Институт по невробиология, докторант), Изпятата поезия - между Небето и Земята
 • Маргарита Серафимова, Един живописен жанр в литературата: интериорът като изкуство
 • Мария Коева (Национална художествена академия, докторант), Брайловото писмо и употребата му в пластичните изкуства
 • Заключителна дискусия
 • Закриване на конференцията