• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Едгар Алън По – маргинален и универсален

Академичен кръг за сравнително литературознание
Българска асоциация по американистика

Едгар Алън По – маргинален и универсален

Международна конференция
по случай 200-годишнината от неговото рождение

София, 30-31 октомври 2009 г.

Петък, 30 октомври 2009 г.
Аулата на Софийския университет
9.00 – 10.00 - регистрация

10:00 – Откриване

Водещ: Мадлен Данова

Встъпителни думи
Проф. дин Иван Илчев, Ректор на СУ „Св. Климент Охридски”
Проф. дфн Панайот Карагьозов, Декан на Факултета по славянски филологии
Доц. дфн Петя Янева, Декан на Факултета по класически и нови филологии
Доц. д-р Юлия Стефанова, Президент на Българската асоциация по американистика
Доц. д-р Румяна Л. Станчева, Председател на Академичния кръг по сравнително литературознание
Г-жа Бенедикт Контамен, Съветник по сътрудничеството и културната
дейност, Директор на „Френския институт”

10:30 - Кен Московиц, Съветник по обществените въпроси, Посолство на САЩ,
София, “Poe and the American Gothic”

11:15 – Кафе пауза

І сесия. „Роден отново” – философия, естетика и езотерика в творчеството на Е. А. По
Аулата на Софийския университет

Водещ: Корнелия Славова

11:30 – Вера Ганчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Е.А. По и мистицизмът като естетическо светоусещане и система”
11:50 - Ерика Лазарова, Център по наукознание и история на науката (БАН) – “Естетическите провокации на Е. А. По – новатор в литературата и естетиката на ХХ век”
12:10 – Бисера Стоименова, Шуменски университет „Епископ Константин Преслав-ски” – “Шахматният автомат на Мелцел”на Едгар Алън По като текстопораж-даща матрица”

12:30 – Обедна пауза

ІІ сесия. Двойниците на По – биографични и метафикционални сюжети
Конферентна зала

Водещ: Веселин Будаков

13.30 – Мадлен Данова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Biography as History: Peter Ackroyd's Poe: A Life Cut Short and the Postmodern Biofiction”
13:50 – Корнелия Славова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” –
“Doubles and Doubling: the Case of Edgar Allan Poe’s “William Wilson” and Paul Auster’s “City of Glass”
14:10 – Александра Главанакова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Forging Identities: Paul Auster’s Man of the Crowd”
14.30 - Людмила Митева, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – “The Man Who Was Poe: Edgar Allan Poe between Fiction and Reality”
Конферентна зала

ІІІ сесия. Сесия на Българската асоциация по американистика
Зала 2

Водещ: Румяна Тодорова

13.30 – Йона Сариева, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Learner
Corpus: Design and Applications
13.50 – Александра Багашева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”- “Linguistic Anthropology Today”
14.10 - Гергана Пенчева-Апостолова, Югозападен университет „Неофит Рилски” – “Presence”

14.45 – Кафе пауза

ІV сесия. Междутекстови и междужанрови прочити на Едгар По
Конферентна зала

Водещ: Александра Главанакова

15:00 – Албена Бакрачева, Нов български университет – Art and Artlessness in 19th-Century America: Poe and his Aesthetical Context
15:20 – Йордан Костурков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – E. A. Poe’s Aesthetic Principles, Visions, Expectations of Contemporary American and British Prose
15:40 – Никита Нанков, Обърнски университет, Алабама – "Liudmil Stoianov on Edgar Allan Poe"
16.00 - Юлия Стефанова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Myth and Symbolism in Poe’s “The Raven” and Keats’ “Ode to a Nightingale””
17:00 – Годишно отчетно събрание на Академичния кръг по сравнително литерату-рознание

18:30 – Френски институт, ул. Дякон Игнатий, 2 – Представяне на нов сборник статии на френски език „Забравеното и забраненото. Литература, съпротива, дисидентство и резилианс в Централна и Източна Европа (1947-1989)” (L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Textes réunis par Alain Vuillemin et R.L.Stantcheva. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, 2009)
С участието на д-р на науките Юбер Гишарус, Аташе по университетско и научно сътрудничество, Заместник директор на Френския институт, на проф. Ален Вюймен и на доц. Румяна Л. Станчева

19:00 – Коктейл от Френския институт

Събота, 31 октомври 2009 г.
Нова конферентна зала

Водещ: Румяна Л. Станчева

09:30 – Ален Монтандон, Университет „Блез Паскал”, Клермон Феран – “Théophile Gautier et Edgar Poe”

V сесия. Рецепция на творчеството на Е. А. По на Балканите
Конферентна зала

Водещ: Николай Аретов

10:30 – Румяна Л. Станчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Меж-ду декадентството и фантастиката”
10:50 – Мая Тименова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – “– La tentation des mers dans le roman Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe” („Изкушението на моретата в романа „Историята на Артър Гордън Пим” от Едгар По”)
11:10 - Адриана Апостол, Питещки университет, Румъния – “Diachronie du fantastique roumain. Un cas particulier de traduction de Poe”
11.30 - Русана Бейлери, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Преводите и рецепцията на Едгар Алън По на албански език”

VІ сесия. Сесия на Българската асоциация по американистика
Зала 2

Водещ: Борис Стоянов

10.30 – Теодор Талев, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Cold War’s Legacy: A Gained Victory or Shared Uncertainty? The Triumphalism and its Critics”
10:50 – Костадин Грозев, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Protestant Pastors or American Spies?”
11:10 – Красимира Мархолева, , – "Transatlantic
Encounters: Тhe American Lectures of T. G. Masaryk in the Early XX Century"

11:45 Кафе пауза

VІІ сесия. Рецепция на творчеството на Е. А. По в България
Конферентна зала

Водещ: Мая Тименова

12:00 – Николай Аретов, БАН, Институт за литература – “Първият български превод на По и неговият контекст”
12:20 - Людмила Григорова, БАН, Институт за литература – “Българското прераждане на „Гарванът” от Е. А. По”
12:40 – Петър Велчев, БАН, Институт за литература – “За Георги-Михайловите преводи на "Гарванът". (Сравнителен анализ)”

VIII сесия. Сесия на Българската асоциация по американистика
Зала 2

Водещ: Людмила Костова

12:00 – Ралица Мухарска, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Monster-woman and the Sole Province of Poetry: Djuna Barnes’s A Book of Repulsive Women”
12:20 – Иван Ангелов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – “Ethnicity and Gender in Their Eyes Were Watching God”
12:40 – Вакрилен Кильовски, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Мето-дий” – “E. E. Cummings’ “r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r“: A Cubist Sonnet”
13:00 - Милена Кацарска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - “East of
Eden as a Bulgarian Novel”
13: 20 – Галина Аврамова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Ezra
Pound Meets Hugh Selwyn Mauberley”

13:30 - 14.00– Обедна пауза


ІX сесия. По-етика на патологичното и ужасното
Конферентна зала

Водещ: Мадлен Данова

14:00 – Людмила Костова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” –“Between Reason and Imagination: Dupin and the Women”
14:20 – Веселин Будаков, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “E.A. Poe and Hot-air Balloons”
14:40 - Божана Филипова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “The Вells” на Едгар Алан По – вариации на приказното

X сесия. По-етика на патологичното и ужасното
Зала 2

Водещ: Ралица Мухарска

14:00 – Йонка Кръстева, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – “Edgar Allan Poe’s “The Tell-Tale Heart”: Literature as Psychoanalysis, Psychoanalysis as Literature”
14:20 – Цветана Хубенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – “Смърт и еротика в „Падението на дома Ашър”
14:40 – Любомир Делев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – “Айлурофобия и кинофобия или ужасното като психична реалност (Едгар По, Владимир Полянов и Георги Райчев)”

Закриване на конференцията
Конферентна зала

15:30 – Годишно отчетно събрание на Българската асоциация по американистика
Конферентна зала

17:00 – Прожекция на филма Невероятни истории (реж. Роже Вадим, Луи Мал, Федерико Фелини, 1968) по мотиви от разкази на Едгар Алън По, със съдействието на American Corner

19:00 – Коктейл, Българска асоциация по американистика, Комисия „Фулбрайт”, ресторант „Алма Матер”, Софийски университет