• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Представи и миражи (Програма)

Академичният кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Представи и миражи:
„Чуждото“ в „своята“ литература

Програма

Софийски университет Зала 1
12 и 13 април 2018

12 април
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване
Дияна Николова, Екзотична еротика - европейското чуждо като другото свое
Амелия Личева, Другостта в романите на Дж. М. Кутси
Соня Александрова, Пресъздаването на образа – припознаване на своето
Мая Горчева, Стефанка Митева, Марсианците са вече тук: Срещите с извънземния разум според „Марсиански хроники“ на Рей Бредбъри
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Румяна Станчева
Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки)
Румяна Л. Станчева, „Своят“ и „чуждият“ Йон Лука Караджале
Надежда Александрова, Бойка Илиева – Матилде Серао – една "превъзходна жена" на български език
Теодора Цанкова, Географските местоположения в сонатите на Рамон Мария дел Валие-Инклан
Дискусия

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Теодора Цанкова
Антоан Божинов, Образът на другия и българската фотография до 1990 г. Фрагментарни наблюдения
Рая Заимова. Латини и българи
Николай Аретов, Любен Каравелов и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович
Андриана Спасова, Образът на „другия“ в сатиричната поезия на Петър Протич
Дискусия

16.00 – 17.00
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание
Чаша вино

13 април
9.00 - 10.30
Водещ Маламир Спасов
Николета Пътова, Чужденците и българският театър
Любка Липчева-Пранджева, Конструкти на въобразеното чуждо:  славянство, славянщина
Христина Балабанова, Между своето и чуждото в поетическия свят на Пенчо Славейков и Теодор Траянов ("На Острова на блажените" и "Пантеон")
Петър Михайлов, Чуждата и Другата в разказите и повестите на Цонка Славкова Николова
Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30
Водещ Любка Липчева-Пранджева
Венцеслав Шолце, Между своето и чуждото: родоотстъпникът в националноисторическите дискурси
Нина Гагова, Аспирациите на цар Симеон към византийския престол: библейски модели и исторически аргументи
Деница Петрова, Образът на религиозно чуждите в кратките хроники от ХV-ХVІІ в.
Лиана Гълъбова, Художествени, етнически и конфесионални измерения на църковните изкуства между свойствеността и другостта

Обедна почивка

13.30 - 15.00
Водещ Рая Заимова
Роман Хаджикосев, Япония отдясно, отляво, трепетно отгоре и изумено отвътре
Маламир Спасов, „Великият Левантинец“ или за границите на безграничното
Марина Владева, Чуждост, чуждеене и отчуждение в романа „Време разделно” на Антон Дончев
Йонка Найденова, Културологични параметри на превода (с оглед на българския превод на повестта „Жълтата роза” от Мор Йокаи)

Бележка. Време за доклад 15 минути.