• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

В търсене на интердисциплинарност

София, 4 декември 2008
Софийски университет, зала 2

С научното сътрудничество на СУ „Св. Кл. Охридски”, Института за литература
и Института по балканистика при БАН, ПУ „Паисий Хилендарски”

Модератор - Николай Аретов

14.00 ч. Откриване – Румяна Л. Станчева, председател на АКСЛИТ
14.15 ч. Модератор -Николай Аретов (Институт по литература при БАН). Интердисциплинарността – начин на употреба

Първа част: Балканите
14.30 ч. - Лилия Кирова (Институт по балканистика при БАН). Компаративистичният подход при изследване на модерността на Балканите
14.45 ч. - Русана Бейлери (СУ „Св. Кл.Охридски”). Албанологията – поле на реална интердисциплинарност
15.00 ч. - Йорданка Бибина (Институт по балканистика при БАН). Интердисциплинарността, “без която не можем”
15.15 ч. – Дискусия
15.30 ч. Кафе-пауза

15.45 ч. - Мая Тименова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Художествената литература и сравнителното литературознание като документ/извор на знание за други научни области.
16.00 ч. - Огнян Ковачев (СУ „Св. Кл.Охридски”). Кога „книгата ми хареса повече” или за границите на филмовата адаптация
16.15 ч. - Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Кл.Охридски”). Сравнителното литературознание като място за итердисциплинарност. Вътрешни и външни зони на преплитане

16.30 ч. въпроси, коментари, заключения
16.45 ч. – Годишен отчет на АКСЛИТ, с чаша вино