• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Исторически разкази в литературите

Galleria_Nazionale_di_Parma

Академичeн кръг по сравнително литературознание

Исторически разкази в литературите:
Аналогии и противопоставяния

Програма

Софийски университет
6 и 7 април 2017

6 април Конферентна зала
9.00 - 10.30
Водещ Николай Аретов
Откриване

 • Деница Петрова, Сведения за учредяването на българската и сръбската патриаршии в славянската книжнина
 • Надя Данова, Българския и гръцкия образ на Осман Пазвантоглу
 • Надежда Александрова, Историите на Османската империя от Насиф Малуф и Каролин Фюре на български език: аналогии и различия
 • Николай Желев, Представите за българите като част от илирите в трудовете на Шафарик, Колар и Гай
 • Дискусия
 • Кафе пауза

11.00 - 12.30 Конферентна зала
Водещ Теодора Цанкова

 • Сирма Данова, Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев - Раковски
 • Анна Алексиева, 1935 г. - Исторически разкази за Христо Ботев
 • Николета Пътова, Две аналогични заглавия от българската и сръбската възрожденска драма - "Велислава, българска княгиня" и "Елисавета, черногорска княгиня"
 • Юлиан Жилиев, Диана и Актеон из ловните (бранните) полета на интерпретациите
 • Дискусия
 • Обедна почивка

13.30 - 16.00 Конферентна зала
Водещ Анна Алексиева

 • Николай Аретов, Три западащи семейства (Буденброкови, Гераците, Салина)
 • Амелия Личева, Втората световна война в романите на Кейт Аткинсън и Джон Бойн
 • Албена Иванова, Солунските атентати в творчеството на Антон Страшимиров и Коста Църнушанов
 • Румяна Л. Станчева, Войната в романите на двама пацифисти
 • Дискусия

7 април Зала 1
9.00 - 10.30
Водещ Румяна Станчева

 • Надя Бойко (Институт за литература "Т. Шевченко", НАН на Украйна), Болката и над болката: трагедията на Първата световна война през очите на украинците
 • Бойка Илиева, Проектът "Трепети": една (не)своевременна провокация
 • Маламир Спасов, Бизаризъм: най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите
 • Теодора Цанкова, Битката при Трафалгар през погледите на Бенито Перес Галдос и Бърнард Корнуел
 • Дискусия

11.00 - 12.30
Водещ Надя Данова

 • Николай Чернокожев, Реликви и наративните им употреби
 • Пламен Антов, Конници в българския модернизъм
 • Димитър В. Атанасов, Историята като литература, литературата като история
 • Ралица Гелева, "Дон Карлос" - литературната основа на либретото, историческия контекст на сюжета и неговите сценични интерпретации
 • Заключителна дискусия

Бележка. Време за доклад 15 минути.

Вниманието ще бъде насочено към сравняване / съпоставяне на представянето на едни и същи или близки събития в различни литератури. Например войни и освободителни / сепаратистки движения, решителни обществени процеси, навлизането на нещо ново в живота, в манталитетите, в литературата и културата.

  Други примерни тематични полета:

 • Революционния дискурс: внос и традиция.
 • Колонизатори и колонизирани - взаимни гледни точки.
 • Чужди модернизатори и свои традиционалисти.
 • Авангардните търсения и тяхната рецепция.