• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Мигриращи култури и социални практики

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОЛОКВИУМ

Мигриращи култури и социални практики

София, на 15 и 16 ноември 2007 г., четвъртък и петък
В салона на Института по балканистика при БАН, ул. Московска, 45

С научното сътрудничество на Института по балканистика,
Института за литература и Института по наукознание и история на науката при БАН, СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Югозападния Университет „Неофит Рилски”, НБУ, Университета в Люблин (Полша), Университета в Саутхемптън (Великобритания) и Центъра за компаративистични изследвания (Гьотинген, Германия)

15 ноември 2007, четвъртък

9.15 ч. Откриване на колоквиума – Румяна Л. Станчева, председател на АКСЛИТ

9.30 - 10.50 - Мигриращи култури и напрежения на идентичността
Председатели на заседанието – Румяна Л. Станчева и Николай Аретов
Стоян Атанасов. Цветан Тодоров за идентичността на имигранта.
Надежда Драгова. „Утопия” – спасителен пристан в духовната катастрофа на бежанците.
Лилия Кирова. Мигриращите култури и промяната на естетическите критерии.
Петър Сотиров. Модели на езиково поведение на българи в чуждоезикова среда.
10.50 – 11.15 – Дискусия
11.15-11.30 – Кафе-пауза

11.30 - 12.50 - Властта на „чуждото”
Председатели на заседанието Лилия Кирова и Стоян Атанасов
Николай Аретов. Къде е родината? Казусът Светослав Миларов.
Румяна Стоилова. Миграция и пол – класови, възрастови и етнически измерения.
Русана Бейлери. Творецът в емиграция – опорен стълб за албанската литература.
Румяна Л. Станчева. Миграция и модернизъм.
12.50- 13.15 - Дискусия

13.15-14.00 – Отчетно-изборно събрание на АКСЛИТ
14.00-15.00 - Обедна пауза

15.00-16.20 – Мигриращи понятия, реалии, идеи
Председатели на заседанието Румяна Стоилова и Огнян Ковачев
Светла Черпокова. Изгубеният алкахест: по пътя на една неосъществената миграция.
Клео Протохристова.Миграцията на понятията като експанзия на означаването. Казусът на часовника.
Йонка Найденова. Национално-културна специфика и художествен превод.
Ерика Лазарова. Миграцията на богомилските идеи в Западна Европа.

16.20 – 16.45 - Дискусия

16 ноември 2007 – петък

9.15 – 10.35 „Пресаждането” – подтици, адаптация и/или оразличаване?
Председатели на заседанието Рая Заимова и Йонка Найденова
Надя Данова. Идеята за свои и чужди в средите на българската диаспора през ХІХ в.
Калин Михайлов. Между миграцията и вкореняването: фигурата на пастора в творчеството на Данаил Налбантски.
Мая Тименова. Емигранти-интелектуалци.
Йорданка Бибина. Нихат Бехрам за драмата на турския човек на Запад.

10.35-11.00 – Дискусия

11.00-11.30 – Премиера на изданието Traditionnel, Identité, Modernité danslesCulturesduSud-EstEuropéen: lalittératures, les arts et lа vie intellectuelle au XXe siècle.
С чаша кафе

11.30.-12.50 - Преводи, евазионизъм, културна динамика.

Председатели на заседанието Надя Данова и Калин Михайлов.

Пенка Данова. Предпочетеният превод.
Катерина Крушева. Колко е важно да си "goethereif".
Антоането Балчева. Евазионизъм и пътуване към „своето” в търсенето на алтернативна идентичност.
Огнян Ковачев. Темата ще бъде уточнена допълнително.

12.50-13.15 - Дискусия

13.15-14.15 - Обедна пауза

14.15- 15.35 – Родината – изгубена или намерена
Председатели на заседанието Йорданка Бибина и Петър Сотиров
Фотини Христакуди. „Изгубената родина” в гръцкия роман през 20 век.
Радосвета Гетова. Проблемът на идентичността при Амин Маалуф и Нанси Хюстън.
Таня Казанджиева. Българският аспект на миграцията – бежанството.
Дияна Николова - Историята на един мотив: Сафо – Фаон и Левкадската скала.
15.35 – 15.50 - Дискусия

15.50 – 16.45 - Румен Цонев. Миграцията на музикалните стилове - разговор с композитора и автор на театралния спектакъл „Ритъм и блус”.
Закриване на колоквиума

Отзив в Култура