• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Портрет на една непозната: Присъствието на изобразителните изкуства в литературата

Портрет на една непозната: Присъствието на изобразителните изкуства в литературата

Научна конференция

10 и 11 април в Софийския университет

10 април
Нова конферентна зала

9.00 -11.00
Водещ Николай Аретов
Откриване

 • Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга
 • Николета Пътова (Институт за литература), Драматургия и сценография през Възраждането - между културния консенсус и художественото партньорство
 • Николай Аретов (Институт за литература), Отсъствието на непознатата красавица
 • Христо Манолакев (Великотърновски университет), Пророческият проект: непозната страница от биографията на Н. Гогол.

11.30 - 13.00
Водещ Румяна Л. Станчева

 • Йорданка Бибина (Институт за балканистика), Живописване в слово (модерната турска поезия)
 • Витана Костадинова (Пловдивски университет), Нова ера във визуалното изкуство: "Гордост и предразсъдъци" на Джейн Остин като "Дневниците на Лизи Бенит"
 • Анна Алексиева (Институт за литература), Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф
 • Жоржета Чолакова (Пловдивски университет), Черното езеро в чешката поезия и живопис, или За границите на романтическия пейзаж

14.00 - 16.00
Водещ Витана Костадинова

 • Николай Чернокожев (Софийски университет), Вмраморено видение и сенки от мрамор. Скулптурите на Пенчо Славейков
 • Соня Александрова (Пловдивски университет), "Ама стига с тоя Брамс!"
 • Елена Динева, Апология на детайла: присъствието на Петер Брьогел Стария в романа "Тил Уленшпигел" на Шарл дьо Костер
 • Дина Манчева (Софийски университет), Ролята на изобразителното изкуство при изграждането на франкофонската символистична сцена

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

11 април
Зала 1

9.00 -11.00
Водещ Христо Манолакев

 • Теодора Цанкова (Софийски университет), Дон Кихот в страната на чудесата (наблюдения върху комикса "Дон Кихот" във в. "Чуден свят", 1942 г.)
 • Ерика Лазарова (Институт за изследване на обществата и знанието), Оскар Уайлд или литературата като живопис с думи
 • Дияна Николова (Пловдивски университет), Сценичните метаморфози на пасторала в края на Belle Époque
 • Мая Горчева (Пловдивски университет - филиал Кърджали), Кога се чуват колоратурите на певицата Жозефина, или за трудното изкуство на зрелището в прозата на Франц Кафка

11.30 - 14.00
Водещ Светла Черпокова

 • Светла Черпокова (Пловдивски университет), За картините, нарисувани от новели, разказани във филм
 • Николай Узунов (Софийски университет), Белобрадият мъж на Тинторето в контекста на романа "Старите майстори" от Томас Бернхард
 • Маргарита Серафимова (Институт за балканистика), Да видиш или да не видиш: Реторика на погледа в картината и в текста
 • Веселин Тончев (Институт по физикохимия), Използване на произведения на изобразителното изкуство за илюстрация на концепции в областта на природните науки
 • Марина Владева Йорданова (Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас), Да бъдеш или да имаш. Предизвикателствата на твореца в "Железният светилник" на Димитър Талев
 • Заключителна дискусия и закриване на конференцията