• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Преводът като рецепция

София, 14 и 15 януари 2011, петък и събота
Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

Академичен кръг по Сравнително литературознание,
в съдействие със
Съюза на преводачите в България
и с Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски”

10.00 ч. Откриване на конференцията – Румяна Л. Станчева, председател на АКСЛИТ
Встъпителни думи от Панайот Карагьозов, декан на ФСлФ и Емилия Стайчева, председател на СПБ

10.15 - 13.15 - Сутрешно заседание
Модератор – Клео Протохристова

10.15 - 10.45 Николай Аретов (Институт за литература). Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една “малка” литература
10.45 - 11.15 Йонка Найденова (Институт за литература). Унгарската пуста в българските преводи на Шандор Петьофи
11.15 - 11.45 Йорданка Бибина (Институт по балканистика). Българските преводи на Орхан Памук като културен трансфер
11.45 - 12.15 Кафе пауза
12.15 - 12.45 Ганчо Савов (София). Енергията на превода (Двама сръбски поети в интерпретацията на Първан Стефанов)
12.45 - 13.15 Русана Бейлери (СУ „Св. Климент Охридски”). За преводите и преводачите на албанска художествена литература на чужди езици

13.15-14.30 - Обедна пауза

14.30 - 17.15 – Следобедно заседание
Модератор – Николай Аретов

14.30 - 15.00 Лилия Кирова (Институт по балканистика). Модерност и рецепционни процеси в началото на ХХ век.
15.00 - 15.30 Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Климент Охридски”). Своето, разказано за чужденци. Или за превода-адаптация днес
15.30 - 16.00 Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Променливата геометрия на смисъла при превод като резултат от рецептивен дефицит
16.00 - 16.15 Кафе пауза
16.15 - 16.45 Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”). За преводимостта на литературните заглавия
16.45 - 17.15 Витана Костадинова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Филмовата адаптация на „Доводите на разума” (Persuasion) от 2007 г. като превод за аудиторията на 21-ви век

17.15 - 18.30 – Отчетно-изборно събрание на АКСЛИТ

~

15 януари 2011 – събота 9.30-13.00 ч.
Модератор - Йорданка Бибина

9.30 - 10.00 Антоанета Балчева (Институт по балканистика). Рецепционни стратегии в словенската, хърватска и сръбска литератури през ХІХвек
10.00 - 10.30 Любка Липчева-Пранджева (ПУ „Паисий Хилендарски”). Патриарха - между езика на превода и езика на критиката
10.30 - 11.00 Юлиан Жилиев (София). Рецепцията на Жак Превер у нас и вкусът на свободата
11.00 - 11.15 Кафе-пауза
11.15 - 11.45 Дария Карапеткова (СУ „Св. Климент Охридски”). Габриеле Д`Анунцио на български език: специалните ефекти от едно литературно присъствие"
11.45 - 12.15 Пенка Данова (Институт по балканистика). Превод и културноисторическо ситуиране на един текст: "Хроника на сем. Булгари" от Карфу (сл. 1677 г.)
12.15 - 12.45 Стефка Кожухарова (УНСС). Рецепцията на Федерико Гарсия Лорка в българската литературна периодика 1944-1989

12.45 Закриване на конференцията