• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Опасни връзки / Престижни връзки


Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията се насочева към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.

Конференцията се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет.