• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Музиката преди всичко... Останалото е литература

Вниманието на конференцията е насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби. Сред разглежданите проблеми ще са:

- Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства,
- Опити за въвеждане на музикални структури в литературата,
- Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства.

Конференцията се проведе на 19 и 20 април 2013 в Софийския университет, Огледална зала.