• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Мигриращи култури и социални практики

Представяне на книгата от доц. Рени Йотова и проф. Амелия Личева на 19.12.2013 в СУ.

Съставител Р. Л. Станчева.

Редакционна колегия: Н. Аретов, О. Ковачев, Р. Л. Станчева.

Автори: Стоян Атанасов, Милена Кирова, Николай Аретов, Сандра Власта, Антоанета Балчева,Таня Казанджиева, Мая Тименова, Клео Протохристова, Калин Михайлов, Дияна Николова, Катерина Крушева, Светла Черпокова, Надя Данова, Петър Сотиров, Светозар Димитров, Огнян Ковачев, Амелия Личева, Ерика Лазарова, Лилия Кирова, Русана Бейлери, Йорданка Бибина, Йонка Найденова, Румяна Л. Станчева.

Редактор Елка Миленкова, предпечатна подготовка Георги Иванов. На корицата: „Метеорит", картина от Антония Дуенде.

Съвместно издание на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски", Института за литература при БАН с Издателски център „Боян Пенев".