• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Портрет на една непозната: Присъствието на изобразителните изкуства в литературата

Вниманието на конференцията е насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби. Сред разглежданите проблеми ще са:
- Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства
- Произведения на изобразителните изкуства като мотиви и сюжетен елемент в литературата
- Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства

Конференцията се проведе на 10 и 11 април 2014 в Софийския университет.