• АКСЛИТ - Академичен кръг по сравнително литературознание

Академичен кръг по сравнително литературознание

Писателят като преводач. Преводачът като писател

Конференцията разглежда различните аспекти на връзките писател - преводач. Значителна част от българските писатели от всички периоди се изявяват като преводачи, в някои случаи професионални преводачи опитват перото си като автори на литературни текстове. Явлението е познато в практически всички литератури, вероятно в различна степен и с различни особености. Предлагаме няколко възможни проблемни полета:
- Преводаческата дейност на писатели
- Преводът като заявени естетически пристрастия и родство по избор
- Въздействие на превода върху собственото творчество на писателя
- Преводът като средство за препитание на писатели
- Писателите като читатели на чужда литература (в превод и оригинал)
- Писателски страхове от общуването с чуждата литература
- Преводачът като популяризатор на предпочитани от него чужди литературни явления
- Преводът като подтик за собствено творчество

Конференцията се проведе на 7 и 8 април 2016 в Софийския университет.